FÖRETAGET MED DET STORA HJÄRTAT 

Kvalitét

Erfarenhet

Trygghet

Behöver din vårdverksamhet flexibel och kompetent personal för att möta kraven och utmaningarna inom vården? Systrarnas Bemanning är här för att underlätta för dig. Vi är ett lokalt företag med brett kontaktnät i Skaraborg med allt ifrån sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter. Vi löser din bemaning både kort och långsiktigt och erbjuder även mentorskap samt utbildningar inom personcenterad vård, personnära vård HLR med mera. Vi är specialiserade på att tillhandahålla högkvalitativ bemanning inom vården, och vårt mål är att säkerställa att din verksamhet alltid har tillgång till de bästa resurserna.

Ditt lokala bemanningsföretag i Skaraborg

Vår filosofi

Så länge jag har arbetat inom sjukvården, har det ständigt pratats om besparingar och inskränkningar, effektivisering och att minska ner personalstyrka. En brist tänk som skapar Brist. Överflöd skapar överflöd, brist skapar mera brist. Tänk om fokus hade varit att investera sig ur brist genom att skapa överflöde. På det viset skapar man trygghet och stabilitet och slipper slita på personalens resurser, vilket minskar frånvaro & leder till att personalen trivs och stannar kvar.


En ökande sjukfrånvaro på grund av stress och uppsägningar leder till ständig rekrytering av ny personal. Vården står inför stora utmaningar och höga kompetens- och lagkrav. En alltmer avancerad sjukvård flyttas ut från sjukhuset till Kommunens korttidsboende och hemsjukvård. Allt högre krav ställs på erfaren personal, som kan fungera som mentorer för att stötta och lära upp yngre och oerfaren personal.

Personal kommer att behöva rekryteras i nutid för att möta behovet man kommer att möta. Att kanske behöva ”kastas in” i sitt arbete och kallas erfaren efter några månaders arbete är en utmaning som resulterar i ohållbar arbetsmiljö, ökad risk för sjukskrivningar och uppsägningar.
Under många verksamma år inom sjukvården har jag vittnat att de kommuner som investerat sig ur personalbrist och högt arbetstempo, lyckats behålla personal samt rekrytera sjuksköterskor och annan personal.
Vi på Systrarnas bemanning erbjuder erfarna seniora konsulter, som kan tillfälligt stötta er verksamhet medan ni skapar stabilitet, trygghet i verksamheten. Systrarnas bemanning är en långsiktig och hållbar investering, inte en kostnad.

"Utifrån min erfarenhet tror jag att de kommuner som förstår vikten av att investera sig ur en personalbrist och högt arbetstempo, kommer vara de kommuner som har lättast att behålla och rekrytera sjuksköterskor och annan personal.
Därför erbjuder vi på Systrarnas bemanning  erfarna ”seniora konsulter”, som under tid  stöttar en verksamhet medan man skapar stabiliteten  och trygghet. Systrarnas bemanning är en hållbar investering och inte en kostnad."

Helene Odh

VD- Systrarnas bemanning

INTERIMSCHEF

Våra erfarna interimschefer

finns till för att hjälpa er versamhet där stöttning behövs. Vi skapar trygghet genom erfarenhet och kunskap.

Vid akut behov av personal  kan vi lösa bemanningen åt er. Enkelt och snabbt kan ni har erfaren personal på plats till er verksamhet.

BEMANNINGSJOUR

MENTORSKAP

Våra erfarna chefer och mentorer handleder och stöttar nya chefer att bli trygg beslutfattare och kunna balansera ledarskap och chefskap

SENIORAKONSULTER

När en verksamhet har många nyanställda eller korta sjukskrivningar är en senior konsult nyckeln till trygghet i verksamheten.

VÅRA TJÄNSTERÖVERFLÖD & ERFARENHET


Vi är inte som alla andra och det vill vi inte vara heller. Vi är ingen kostnad för verksamheterna, utan vi är den investering de behöver för att investera sig ur den personalbrist de befinner sig i.


Forozan Mangoli

- Interimschef - Systarnasbemanning

MÖT FOROZAN


Forozan Magouli har bevisat ovanstående flera gånger under sina verksamma år som chef på olika nivåer. Om det är någon som vet hur en chef kan investera sig ur en kris, är det Forozan

Hon har med en tydlig vision och klara målsättningar i sikte lyckats vända en verksamhet från krisläge till drömläge. Genom klart och tydligt ledarskap, har Forozan vänt budgetunderskott till överskott, rättat till en ohållbar arbetsmiljö där anställda har flytt till att de därefter har fått tacka nej till många sökanden. Forozan Magouli personifierar konsten att investera sig ur en kris

Vi erbjuder följande professioner inom vård & omsorg

 • Undersköterska      Sjuksköterska
 • Arbetsterapeut        Interimchef   
 • Fysioterapeut         


Vi tillsätter såväl kortare som längre uppdrag utifrån kundens behov & vi säkerställer alltid att det blir rätt vårdkonsult eller interimchef för varje uppdrag med rätt kompetens och erfarenhet.


Vi bemannar lokalt bland annat:

 • Kommuner                

 • Vårdcentraler

 • Företagshälsovård    

 • Olika Interimschefs tjänster inom vård- och omsorgsektorn.


Avlång3

TIBRO KOMMUN

Lösningsfokuserade, engagerade med hög arbetsmoral och kompetens har systrarna hjälpt oss att lösa många bemanningsproblem även under de svåra covid tiderna.


Systrarna levererar det de lovar med glädje och hög kvalité, både sköterskor och andra professioner känner sig trygga med dem, inger trygghet. Är inte rädda för att arbeta inom olika område då de är trygga, kompetenta och driftiga.


Covidteamet, Tibro kommun

TIBRO KOMMUN

Lösningsfokuserade, engagerade med hög arbetsmoral och kompetens har systrarna hjälpt oss att lösa många bemanningsproblem även under de svåra covid tiderna.


Systrarna levererar det de lovar med glädje och hög kvalité, både sköterskor och andra professioner känner sig trygga med dem, inger trygghet. Är inte rädda för att arbeta inom olika område då de trygga, kompetenta och driftiga.


Covidteamet, Tibro kommun

VAD SÄGER NÅGRA VÅRA KUNDER? 

HÄR FINNS VI!

KONTAKTA OSS

 
 
 
 
 
unsplash Systrarnas bemanning

FÖRETAGET MED DET STORA HJÄRTAT 

Kvalitét

Erfarenhet

Trygghet

Behöver din vårdverksamhet flexibel och kompetent personal för att möta kraven och utmaningarna inom vården? Systrarnas Bemanning är här för att underlätta för dig. Vi är ett lokalt företag med brett kontaktnät i Skaraborg med allt ifrån sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter. Vi löser din bemaning både kort och långsiktigt och erbjuder även mentorskap samt utbildningar inom personcenterad vård, personnära vård HLR med mera. Vi är specialiserade på att tillhandahålla högkvalitativ bemanning inom vården, och vårt mål är att säkerställa att din verksamhet alltid har tillgång till de bästa resurserna.

Ditt lokala bemanningsföretag i Skaraborg

Vår filosofi

Så länge jag har arbetat inom sjukvården, har det ständigt pratats om besparingar och inskränkningar, effektivisering och att minska ner personalstyrka. En brist tänk som skapar Brist. Överflöd skapar överflöd, brist skapar mera brist. Tänk om fokus hade varit att investera sig ur brist genom att skapa överflöde. På det viset skapar man trygghet och stabilitet och slipper slita på personalens resurser, vilket minskar frånvaro & leder till att personalen trivs och stannar kvar.


En ökande sjukfrånvaro på grund av stress och uppsägningar leder till ständig rekrytering av ny personal. Vården står inför stora utmaningar och höga kompetens- och lagkrav. En alltmer avancerad sjukvård flyttas ut från sjukhuset till Kommunens korttidsboende och hemsjukvård. Allt högre krav ställs på erfaren personal, som kan fungera som mentorer för att stötta och lära upp yngre och oerfaren personal.

Personal kommer att behöva rekryteras i nutid för att möta behovet man kommer att möta. Att kanske behöva ”kastas in” i sitt arbete och kallas erfaren efter några månaders arbete är en utmaning som resulterar i ohållbar arbetsmiljö, ökad risk för sjukskrivningar och uppsägningar.
Under många verksamma år inom sjukvården har jag vittnat att de kommuner som investerat sig ur personalbrist och högt arbetstempo, lyckats behålla personal samt rekrytera sjuksköterskor och annan personal.
Vi på Systrarnas bemanning erbjuder erfarna seniora konsulter, som kan tillfälligt stötta er verksamhet medan ni skapar stabilitet, trygghet i verksamheten. Systrarnas bemanning är en långsiktig och hållbar investering, inte en kostnad.

"Utifrån min erfarenhet tror jag att de kommuner som förstår vikten av att investera sig ur en personalbrist och högt arbetstempo, kommer vara de kommuner som har lättast att behålla och rekrytera sjuksköterskor och annan personal.
Därför erbjuder vi på Systrarnas bemanning  erfarna ”seniora konsulter”, som under tid  stöttar en verksamhet medan man skapar stabiliteten  och trygghet. Systrarnas bemanning är en hållbar investering och inte en kostnad."

Helene Odh

VD- Systrarnas bemanning

INTERIMSCHEF

Våra erfarna interimschefer

finns till för att hjälpa er versamhet där stöttning behövs. Vi skapar trygghet genom erfarenhet och kunskap.

Vid akut behov av personal  kan vi lösa bemanningen åt er. Enkelt och snabbt kan ni har erfaren personal på plats till er verksamhet.

BEMANNINGSJOUR

MENTORSKAP

Våra erfarna chefer och mentorer handleder och stöttar nya chefer att bli trygg beslutfattare och kunna balansera ledarskap och chefskap

SENIORAKONSULTER

När en verksamhet har många nyanställda eller korta sjukskrivningar är en senior konsult nyckeln till trygghet i verksamheten.

VÅRA TJÄNSTERÖVERFLÖD & ERFARENHET


Vi är inte som alla andra och det vill vi inte vara heller. Vi är ingen kostnad för verksamheterna, utan vi är den investering de behöver för att investera sig ur den personalbrist de befinner sig i.


Forozan Mangoli

- Interimschef - Systarnasbemanning

MÖT FOROZAN


Forozan Magouli har bevisat ovanstående flera gånger under sina verksamma år som chef på olika nivåer. Om det är någon som vet hur en chef kan investera sig ur en kris, är det Forozan

Hon har med en tydlig vision och klara målsättningar i sikte lyckats vända en verksamhet från krisläge till drömläge. Genom klart och tydligt ledarskap, har Forozan vänt budgetunderskott till överskott, rättat till en ohållbar arbetsmiljö där anställda har flytt till att de därefter har fått tacka nej till många sökanden. Forozan Magouli personifierar konsten att investera sig ur en kris

Vi erbjuder följande professioner inom vård & omsorg

 • Undersköterska      Sjuksköterska
 • Arbetsterapeut        Interimchef   
 • Fysioterapeut         


Vi tillsätter såväl kortare som längre uppdrag utifrån kundens behov & vi säkerställer alltid att det blir rätt vårdkonsult eller interimchef för varje uppdrag med rätt kompetens och erfarenhet.


Vi bemannar lokalt bland annat:

 • Kommuner                

 • Vårdcentraler

 • Företagshälsovård    

 • Olika Interimschefs tjänster inom vård- och omsorgsektorn.


Avlång3

TIBRO KOMMUN

Lösningsfokuserade, engagerade med hög arbetsmoral och kompetens har systrarna hjälpt oss att lösa många bemanningsproblem även under de svåra covid tiderna.


Systrarna levererar det de lovar med glädje och hög kvalité, både sköterskor och andra professioner känner sig trygga med dem, inger trygghet. Är inte rädda för att arbeta inom olika område då de är trygga, kompetenta och driftiga.


Covidteamet, Tibro kommun

TIBRO KOMMUN

Lösningsfokuserade, engagerade med hög arbetsmoral och kompetens har systrarna hjälpt oss att lösa många bemanningsproblem även under de svåra covid tiderna.


Systrarna levererar det de lovar med glädje och hög kvalité, både sköterskor och andra professioner känner sig trygga med dem, inger trygghet. Är inte rädda för att arbeta inom olika område då de trygga, kompetenta och driftiga.


Covidteamet, Tibro kommun

VAD SÄGER NÅGRA VÅRA KUNDER? 

HÄR FINNS VI!

KONTAKTA OSS

 
 
 
 
 
unsplash